šipka INFORMACE PRO PACIENTY
V této rubrice se můžete seznámit se základními informacemi pro pacienty po amputaci dolní končetiny a pro uživatele protéz. Najdete zde základní pojmy, postup poamputační léčby, údaje o protézách dolní končetiny.

Pojmy v protetice
Základní přehled         
                        

Amputace a rehabilitace
Amputace                                         
Rekonvalescence                                
Psychologické faktory             
Postavit se zpět na nohy                   
Další kroky         
                            

Protéza dolní končetiny
Co je to protéza?                              
Výběr typu protézy