šipka SILIKONOVÉ NÁHRADY

Navštivte naše stránky zaměřené na siikonové náhrady

 

Individuálně zhotovené silikonové náhrady (protézy, epitézy) se aplikují v případě chybějících částí lidského těla jako důsledku amputace, úrazů, onkologických onemocnění nebo vrozených vad. Silikonové náhrady mohou nahradit tkáně, které nelze rekonstruovat chirurgicky. Výhodou silikonových protéz a epitéz je jejich přirozený vzhled, funkční a psychický přínos pro uživatele.

 

SILIKONOVÉ NÁHRADY – SOULAD UMĚNÍ A TECHNOLOGIE

Při výrobě těchto náhrad se plně využívá moderních materiálů a technologií a jedinečný řemeslný i umělecký přístup.

 

Digitální analýza barev

Umění
Každá zhotovená silikonová náhrada představuje jedinečné umělecké dílo. Věnujeme zvláštní pozornost všem detailům náhrady, které přispívají k jejímu přirozenému vzhledu.

 

Moderní technologie
Při zhotovení silikonových náhrad využíváme digitální technologie (digitální fotografie, 3D skenování, počítačové modelování, rapid prototyping) a color matching s využitím digitálního analyzátoru barev.


 

PŘEHLED INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÝCH SILIKONOVÝCH PROTÉZ A EPITÉZ

Silikonové maxiofaciální náhrady - nos, ucho, oko, část obličeje

Silikonové náhrady prstů, části ruky, celé ruky

Silikonové náhrady prstů, části nohy, celé nohy

Silikonové náhrady měkkých tkání končetin

Silikonové mamární epitézy

Silikonové návleky protéz horních a dolních končetin

 

Klinický případ 1Klinický případ 2Klinický případ 3Klinický případ 4Klinický případ 4

 

POSTUP ZHOTOVENÍ SILIKONOVÝCH PROTÉZ A EPITÉZ

Individuální zhotovení silikonové náhrady vyžaduje úzkou spolupráci uživatele a protetického pracoviště. Uživatel se společně s pracovníky protetického pracoviště podílí na návrhu silikonové náhrady, jejím tvarovém a barevném provedení. Standardní postup předpokládá následující návštěvy uživatele na našem pracovišti:

 

Digitální analýza barev

Úvodní konzultace, návrh náhrady, odběr odlitku

Zkouška testovacího lůžka silikonové náhrady

Konzultace tvaru náhrady a určení barevného provedení

Odsouhlasení tvarového a barevného provedení náhrady

Dokončení náhrady, její předání a poučení uživatele

 

 

 

ZPŮSOB ÚHRADY

Pokud je zhotovení individuální silikonové náhrady (protézy, epitézy) předepsáno odborným lékařem a schváleno revizním lékařem zdravotní pojišťovny, potom je pomůcka plně hrazena z prostředků zdravotního pojištění.

OCENĚNÍ

Naše technologie zhotovení silikonových náhrad části lidského těla získala prestižní ocenění Medical Fair Award na mezinárodní výstavě Medical Fair Brno 2008.INFORMACE KE STAŽENÍ

Brožura Silikonové protézy a epitézy (pdf soubor)
Video Medical Fair Award (mpg soubor)
Video Medical Fair Award (wmv soubor)

Naše webová stránka používá soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi pravidly využívání cookies.