šipka PROTETIKA
Protetika je obor, která se zabývá léčbou pacientů vybavených protézou. Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou. Protézy se aplikují u pacientů po amputacích (cukrovka, vaskulární onemocnění, onkologická onemocnění), úrazech nebo vrozených defektech.

pokračovat

šipka SILIKONOVÉ NÁHRADY
Individuálně zhotovené silikonové náhrady (protézy, epitézy) se aplikují v případě chybějících částí lidského těla jako důsledku amputace, úrazů, onkologických onemocnění nebo vrozených vad. Silikonové náhrady mohou nahradit tkáně, které nelze rekonstruovat chirurgicky. Výhodou silikonových protéz a epitéz je jejich přirozený vzhled, funkční a psychický přínos.

pokračovat

šipka ORTOTIKA
Ortotika se zabývá léčbou pacientů vybavených ortézou. Ortéza je externě aplikovaná pomůcka, která modifikuje strukturální nebo funkční charakteristiky nervového, svalového a skeletárního systému. Ortézy se aplikují u pacientů po úrazech, onemocněních (ortopedická, neurologická, chirurgická) nebo v případě vrozených defektů.

pokračovat

šipka ORTOPEDICKÉ VLOŽKY A OBUV
Ortopedické vložky a ortopedická obuv jsou součástí podologické péče, která se zabývá prevencí a léčbou bolestivých stavů a funkčních poruch chodidel ve vztahu k pohybovému aparátu jako celku. Ortopedické vložky a obuv představují významné léčebně preventivní zdravotnické prostředky určené k léčbě vrozených i získaných vad nohou.

pokračovat

šipka BIOMECHANIKA
Komplexní biomechanická analýza pohybu je vyšetření pohybového aparátu se zaměřením na detailní analýzu nohy a dolní končetiny. Pro analýzu se využívá Footscan (tlaková plošina), 2D kinematická videoanalýza (využití digitálních kamer, vyhodnocovacího software, běžícího pásu). Analýza je určená všem sportovcům a aktivním lidem, kteří mají zájem o optimalizaci výkonu a komfortu během sportovních aktivit.

pokračovat

šipka FYZIOTERAPIE
Fyzioterapie je nedílnou součástí úspěšné aplikace ortotických nebo protetických pomůcek. Zejména u amputací dolní končetiny hraje fyzioterapeut významnou roli v poamputační fázi (polohování, kompresivní terapie, včasná vertikalizace, cviky bez protézy) i po vybavení pacienta protézou (nácvik nasazování protézy, cviky v protéze, základy a nácvik chůze v protéze, péče o pahýl).

pokračovat

Naše webová stránka používá soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi pravidly využívání cookies.