šipka PROTETIKA

Protetika je obor, která se zabývá léčbou pacientů vybavených protézou. Protéza je externě aplikovaná pomůcka, která nahrazuje chybějící nebo nevyvinutou část končetiny, popř. končetinu celou (definice podle ISO 8549). Protézy se aplikují u pacientů po amputacích (cukrovka, vaskulární onemocnění, onkologická onemocnění), úrazech nebo vrozených defektech.

 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROTÉZU

Při zhotovení protézy postupujeme tak, abychom splnili základní požadavky na protézu - komfort, funkci a vzhled.

 

Komfort
Komfort protézy souvisí s typem a provedením pahýlového lůžka, které je kritickou částí protézy. Vyhovující pahýlové lůžko musí uživateli protézy zabezpečit dlouhodobý komfort – eliminovat bolest a diskomfort, poskytovat dostatečnou oporu a stabilitu, umožňovat snadnou aplikaci a údržbu. Nevyhovuje-li lůžko protézy, potom je nevyhovující celá protéza. Proto věnujeme zhotovení lůžka protézy velkou pozornost.

 

Funkce
Funkce protézy je určena optimálním výběrem protetických dílů (protetické chodidlo a klouby) a jejich vhodným prostorovým umístěním do protézy (stavba protézy - alignment). Správnou volbou dílů protézy, která je založená na funkční indikaci, umožňujeme plně využít schopnosti uživatele protézy. Při stavbě protézy uplatňujeme naše znalosti z biomechaniky a využíváme přitom moderní diagnostické postupy. Správně navržená a sestavená protéza potom nepředstavuje pro jejího uživatele technické omezení.

 

Vzhled
Vzhledem protézy rozumíme její tvarové, barevné a materiálové provedení. Cílem je dosažení akceptovatelného vzhledu protézy, který však může být limitován uspořádáním protézy, použitými díly a cenovými limity na pomůcku. Naší snahou je přiblížit se přirozenému vzhledu končetiny.

 

Splnění základních požadavků na protézu realizujeme s využitím týmového multidisciplinárního přístupu, tj. efektivní spolupráce lékaře, fyzioterapeuta, protetika, pacienta a členů jeho rodiny.

 

KLASIFIKACE PROTÉZ DOLNÍ KONČETINY

Protézy dolní končetiny se rozlišují podle výšky amputace (amputace v noze a hleznu, transtibiální, exartikulace v kolenním kloubu, transfemorální amputace, exartikulace v kyčelním kloubu) a podle provedení protézy (prvovybavení, standardní a speciální).
Při stanovení typu protézy se vychází z funkční indikace, která zohledňuje výšku amputace a provedení protézy vzhledem k očekávanému stupni aktivity uživatele.

 

PŘEHLED ZHOTOVOVANÝCH PROTÉZ

Zhotovujeme všechny typy protéz dolní končetiny - transtibiální (bércové) a transfemorální (stehenní) protézy, protézy po amputaci v noze a hleznu, po exartikulaci v kolenním kloubu a po exartikulaci v kyčelním kloubu. Dále zhotovujeme dětské protézy a provádíme veškeré úpravy a opravy protéz. Zabezpečujeme také výrobu silikonových protéz horní končetiny.

 

 

Komfortní uložení pahýlu a jeho stabilitu při chůzi zabezpečujeme konstrukcí IC lůžka. Převážně zhotovujeme toto lůžko s měkkým vnitřním plastovým lůžkem a odlehčeným karbonovým rámem. Pro stabilizaci a ochranu tkání pahýlu využíváme silikonový návlek Iceross. Používáme protetické kolenní klouby Total Knee nebo MAUCH, ve výjimečných případech bionický kolenní kloub RHEO KNEE. Funkčnost protézy výrazně ovlivňuje použití protetických chodidel Flex-Foot. Optimální uspořádání transfemorální protézy společně se specifickým nácvikem chůze jsou naší nabídkou pro pacienty s amputací ve stehně.

 

PFA protézy se zhotovují po amputacích v noze (prsty, transmetatarzální amputace, Lisfranc, Chopart) a v hleznu (Syme, Pirogoff). Nabízíme nízké silikonové protézy pro většinu amputací v noze (s výjimkou amputace Chopart), které se vyznačují pohyblivostí v hleznu a výborným kosmetickým vzhledem. Dále zhotovujeme protézy s bércovou objímkou a karbonovou pružinou pro amputace Chopart, Syme a Pirogoff – zabezpečují vysokou míru opory a dynamickou funkci protézy. Aplikace moderních materiálů a postupů přispívají k dosažení komfortu, funkce a vzhledu našich PFA protéz.

 

POSTUP ZHOTOVENÍ PROTÉZ

Zhotovení protézy předpokládá spolupráci uživatele a protetického pracoviště. Standardní postup zahrnuje následující návštěvy uživatele na našem pracovišti:

 

Úvodní konzultace, návrh uspořádání protézy, odběr odlitku a měrení
Zkouška a úpravy testovacího lůžka
Zkouška protézy s testovacím lůžkem
Zkouška definitivního lůžka a  finální nastavení protézy
Dokončení protézy, její předání a poučení uživatele

 

Tento standardní postup se může u některých pacientů a typů protéz lišit.

 

PROTETICKÁ FYZIOTERAPIE

Úzká spolupráce našeho protetického pracoviště s fyzioterapeutem je pro nás samozřejmostí. Fyzioterapeut pracuje s pacientem po amputaci, během zhotovení protézy a zejména po jejím předání. Více informací naleznete zde.

 

ZPŮSOB ÚHRADY

Protézy, které jsou předepsány odborným lékařem (popř. schváleny revizním lékařem – speciální protézy), jsou hrazeny z prostředků zdravotního pojištění.

 

 

Naše webová stránka používá soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s našimi pravidly využívání cookies.